آموزش کوچینگ

آموزش کوچینگ

 

 

کارگاه دو روزه مهارتهای پایه ای مربی گری کواکتیو

Co-Active Coaching Fundamentals Workshop

کارگاه آموزش کوچینگ

کارگاه آموزش کوچینگ به شما کمک می کند تا:

  • به عنوان یک فرد، روابط بهتر و عمیق تری با دیگران ایجاد کنید.
  • به عنوان یک مدیر، توانایی های بالقوه همکاران خود را بهتر کشف کرده و زمینه توانمند شدن و تفویض اختیار بیشتر به آنها را فراهم کنید.
  • به عنوان پدر یا مادر، به جای برنامه ریزی یک سویه برای فرزندانتان، با همراهی آنها شکوفایی و رشدشان را در ابعاد مختلف زندگی حمایت کنید.
  • به عنوان یک معلم، مشاور، تسهیل گر و یا مربی حرفه ای، ارزش خدمات حرفه ای خود را به سطحی بالاتر ارتقا دهید.

 

برای پیش ثبت نام در کارگاه بعدی کوچینگ فرم زیر را تکمیل و ارسال نمایید.

 

درک و یادگیری کوچینگ چه کمکی در کار و زندگی می تواند به شما بکند؟

آموزش کوچینگ برای مدیران منابع انسانی

Coaching trainning for HR People

بکارگیری مهارتهای کوچینگ و یکپارچه سازی آن با مهارتهای دیگر، امروزه برای کسانی که در واحد منابع انسانی شرکتها و سازمانها فعالیت می کنند بسیار ضروری محسوب می شود.

• مهمترین رسالت تیم منابع انسانی یک سازمان فراهم ساختن محیطی برای یادگیری و رشد دائمی همه اعضای آن سازمان می باشد. این مهم بدست نمی آید مگر با توجه و تمرکز بر استعدادها، ارزشها و نیازهای منحصر بفرد تک تک افرادی که یک سازمان را تشکیل می دهند. نهادینه کردن نگرش و رویکرد کوچینگ همراه با مهارتهای اساسی آن در فرهنگ مدیریت منابع انسانی می تواند نقش به سزایی در این امر خطیر ایفا نماید.

• در محیط پرسرعت با رقابت فشرده و تغییرات غیر قابل پیش بینی کسب و کار امروز، سازمانهای موفق توسط کسانی اداره می شوند که علاوه بر مهارتهای مدیریت از توانمندیهای رهبری نیز برخوردار باشند. همانطور که می دانیم کسب و توسعه مهارتهای کوچینگ در پرورش و توسعه مهارتهای رهبری بسیار ضروری است.

• ارتباطات (communication) به مفهوم گسترده و به خصوص انسانی آن امروزه شاخصی مهم برای اندازه گیری رشد و توسعه یک سازمان به شمار می آید. کیفیت و کمیت ارتباطات اعضای یک سازمان با هم و همچنین اعضای یک سازمان با مشتریان و ذینفعان و شرکایش، اهمیتی حیاتی در فضای کسب و کار امروز پیدا کرده است. نهادینه کردن کوچینگ در فرهنگ و گفتگوی یک سازمان در سطوح مختلف می تواند ارتباطات آن سازمان را متحول نماید.

آموزش کوچینگ برای معلمان

Coaching training for educators

کوچینگ سبک ویژه ای از گفتگو است که هر معلمی می تواند از آن در رابطه با شاگردانش بهره فراوان ببرد.

• در این سبک ارتباطی معلمان به خلاق و توانمند بودن شاگران به طور طبیعی باور دارند و در نتیجه به جای تمرکز بر روی کمبودها و پر کردن شکافهای اطلاعاتی، انرژی خود را صرف به ظهور رساندن استعدادهای ذاتی شاگردان می نمایند.

• با توجه به فراوانی منابع آموزشی موجود، امروزه رسالت معلمان از ارائه آموزش سنتی در قالب مطالب درسی – عمدتا اطلاعات – بسیار فراتر رفته است. ایجاد انگیزه و اشتیاق یادگیری، زنده نگاه داشتن روح کنجکاوی و پرسشگری و بر طرف کردن موانع ذهنی مانند ترس از شکست، مهارتهایی هستند که معلمان امروز را بیش از پیش به یک مربی نزدیک می کنند.

• در دوران گذار از آموزش سنتی و طی نمودن مسیر تدریجی تطابق با نیازهای جدید و در حال تغییر آموزشی، معلمانی که از مهارتهای کوچینگ در محیطهای آموزشی بهره می گیرند، فرصتهای بی شماری در جهت بکارگیری منابع سرشار انسانی محیط اطراف خود ایجاد می نمایند.

آموزش کوچینگ برای والدین

Coaching training for parents

بکارگیری نگرش، رویکرد و مهارتهای کوچینگ در ارتباط با فرزندان می تواند هر پدر و مادری را به بهترین دوست و همراه فرزندش تبدیل کند.

• دنیای امروز فرصتهای بی شماری برای رشد و بالندگی در اختیار کودکان و نوجوانان قرار داده است. البته بین استفاده مناسب از این فرصتها در راستای تحقق ظرفیتهای بالقوه فرزند از یک سو و دنبال کردن ایده آلهای معرفی شده توسط ستاره های رسانه های مختلف از سوی دیگر، مرز باریکی وجود دارد. والدینی که از مهارتهای کوچینگ در ارتباط با فرزندانشان استفاده می کنند موفقیت بیشتری در مشخص کردن و شناخت این مرز برای خود و فرزندانشان کسب می کنند.

• هیچ فردی به اندازه پدر و مادر نمی تواند الهام بخش و تشویق کننده فرزندشان در دنبال کردن آرزوهایش باشد. درک و بکارگیری کوچینگ به والدین کمک می کند تا ظرفیتها و استعدادهای منحصر به فرد فرزندشان را ببینند و به خلاقیت و توانمندی او در تمام طول مسیر باور داشته باشند.

• در رابطه با فرزندان، ایجاد، رشد و حفظ اعتماد، یکی از چالشهای اساسی برای والدین می باشد. والدین با اتخاذ سبک ارتباطی کوچینگ می توانند به بالاترین سطح اعتماد در رابطه با فرزندان خود دست پیدا کنند.

کارگاه مقدماتی کوچینگ

مقدمه برنامه رهبری

محتوای کارگاه:
  • آشنایی با مهارتهای پایه ای کوچینگ
  • آشنایی با نقش کوچینگ در رهبری
  • تمرین کوچینگ با مدل کواکتیو

 

طراح و رهبر کارگاه: علی سخاوتی

برای درخواست کوچینگ یا برنامه های آموزش کوچینگ سازمانی لطفا تماس بگیرید.