راهانه چیست

راهانه مخفف رشد آگاهانه است.

 

رشد آگاهانه چیست؟

برای اینکه بتوانیم رشد آگاهانه (راهانه) را تعریف کنیم ابتدا باید درک دقیقی از واژه رشد پیدا کنیم.

 

رشد چیست؟

 

هاینز ورنر روانشناس اتریشی رشد را اینگونه تعریف می کند: زمانیکه چیزی از پس زمینه خودش متمایز می شود و در عین حال یکپارچگیش را با کل حفط می کند می توانیم بگوییم که رشد (development) اتفاق افتاده است.

 

راهانه

 

مثال آقای ورنر از رشد، رشد اعضای بدن جنین است که از یک جایی به بعد متمایز می شوند. قلب، ریه، دستها و پاها و …

 

اعضایی که در مراحل اولیه رشد جنین قابل شناسایی نیستند و همه به شکل یک توده واحد به نظر می رسند از جایی به بعد متمایز می شوند. و در عین تمایز، با کلیت بدن جنین یکپارچگی دارند. قلب به عنوان یک عضو متمایز عمل می کند و در عین حال با سیستم عصبی و سایر اعضای بدن نیز یکپارچه است.

 

همین تعریف دقیق از رشد یا توسعه را در مورد افزایش سطح پیچیدگی ذهنی افراد بزرگسال نیز می توانیم بکار ببریم.

 

در مواجهه با چالشهای زندگی، بعد تازه ای از وجود خود را متمایز می کنیم و برای تطابق، آنرا با جهان پیرامون خود یکپارچه می کنیم. کسانی که به دلایل مختلف سبک زندگی خود را تغییر داده اند (مثلا گیاه خوار شده اند) به خوبی می دانند که این تمایز و یکپارچگی به چه معناست.

 

حوادث غیر مترقبه مانند بلایای طبیعی، از دست دادن عزیزان، بیماری و غیره ما را مجبور می کنند که رشد کنیم چون خود فعلی ما – آنگونه که هست – دیگر قادر به تطابق با شرایط بوجود آمده نیست. البته برای رشد نیازی به منتظر ماندن برای حوادث نیست. ما می توانیم برای خود و برای دیگران فضایی ایجاد کنیم که در آن پیوسته و آگاهانه رشد کنیم.

 

رسالت راهانه خلق فضایی است برای رشد آگاهانه.